Διοίκηση

Η Διοίκηση τ SimpleSite

Διοίκηση

Morten Elk
Διευθύνων Σύμβουλος
morten@SimpleSite.com

Τεχνολογία & Ανάπτυξη

Michael Ørsted Svendsen
Τεχνικός Διευθυντής
michael@SimpleSite.com

Πωλήσεις & Συνεργασίες

Santi Roc Castells
Διευθυντής Μάρκετινγκ
santi@SimpleSite.com

Ανάπτυξη Προϊόντων & Επικοινωνίας

Jonas Bjerregaard Nielsen
Διευθυντής Επικοινωνίας
jonas@SimpleSite.com

Διοικητική Υποστήριξη

Pia Skourup
Διευθύντρια Οικονομικών Υπηρεσιών
pia@SimpleSite.com