Διοίκηση

Η Διοίκηση τ SimpleSite

Διοίκηση

Morten Elk
Διευθύνων Σύμβουλος
morten@SimpleSite.com

Τεχνολογία & Ανάπτυξη

Thomas Petersen
Τεχνικός Διευθυντής
thomas@SimpleSite.com

Πωλήσεις & Συνεργασίες

Santi Roc Castells
Διευθυντής Μάρκετινγκ
santi@SimpleSite.com

Ανάπτυξη Προϊόντων & Επικοινωνίας

Trine Andersen
Διευθυντής Επικοινωνίας
trine@SimpleSite.com

Διοικητική Υποστήριξη

Pia Skourup
Διευθύντρια Οικονομικών Υπηρεσιών
pia@SimpleSite.com

Επιχειρησιακή Ανάπτυξη

Jonas Bjerregaard Nielsen
Επικεφαλής Επιχειρησιακής Ανάπτυξης
jonas@SimpleSite.com

Ανάπτυξη Προϊόντων

Michael Ørsted Svendsen
Επικεφαλής Ανάπτυξης
michael@SimpleSite.com