ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΑΓΟΡΑΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ 'Η ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ SimpleSite

Διαβάστε προσεκτικά τους ακόλουθους όρους και προϋποθέσεις αγοράς συνδρομών (όπως αναφέρονται παρακάτω) και υπηρεσιών ιστοσελίδας του SimpleSite (Όροι και Προϋποθέσεις) προτού χρησιμοποιήσετε μια ιστοσελίδα SimpleSite ή αγοράσετε συνδρομές στο SimpleSite. Με τη χρήση της υπηρεσίας ιστοσελίδας του SimpleSite και την αποδοχή της αγοράς συνδρομής στις υπηρεσίες ιστοσελίδας που προσφέρουμε, δηλώνετε ρητά ότι έχετε διαβάσει, κατανοήσει και αποδεχτεί τους σχετικούς όρους και προϋποθέσεις. Εάν δεν συμφωνείτε με αυτούς τους όρους και προϋποθέσεις, παρακαλείσθε να μη χρησιμοποιήσετε τα διαδικτυακά προϊόντα και τις υπηρεσίες ιστοσελίδας του SimpleSite.

Προς αποφυγή αμφιβολιών, αυτοί οι Όροι και Προϋποθέσεις θα ισχύουν ανεξάρτητα από το εάν μια συγκεκριμένη αγορά ή υπηρεσία αγοράζεται ή/και παραδίδεται από το SimpleSite ή από κάποια θυγατρική της.

ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

SimpleSite ApS (στο εξής «SimpleSite»)
Slåenbakken 17
DK-3460 Birkerød
ΑΦΜ.: 27972454
Τηλέφωνο: +45 33 32 17 12
Email: ExipiretisiPelaton@simplesite.com
(Εάν είστε ήδη χρήστης του SimpleSite και θέλετε να επικοινωνήσετε μαζί μας, μην ξεχάσετε να συμπεριλάβετε στο μήνυμά σας τη διεύθυνση της ιστοσελίδας σας στο SimpleSite και να μας στείλετε το μήνυμά σας από το λογαριασμό e-mail που χρησιμοποιήσατε για να δημιουργήσετε την ιστοσελίδα σας στο SimpleSite.)

ΠΛΗΡΩΜΗ

Όλες οι πληρωμές σχετίζονται άμεσα με τη συνδρομή SimpleSite PRO (στο εξής «PRO») ή SimpleSite E-commerce (στο εξής «E-commerce»), καθώς και με όλες τις πρόσθετες αγορές και τις λειτουργίες προϊόντος που υπάγονται στη συνδρομή αυτή. Η περιγραφή της συνδρομής που αποκτάται με αγορά, τα τέλη συνδρομής και η διάρκεια συνδρομής δηλώνονται κατά τον χρόνο της αγοράς.

Η συνδρομή σας SimpleSite PRO ή E-commerce έχει ρυθμιστεί να ανανεώνεται αυτόματα έναντι του κανονικού αντιτίμου συνδρομής ώστε να διασφαλίζεται ότι η διαδικτυακή παρουσία της ιστοσελίδας σας παρέχεται αδιάλειπτα και δεν λήγει. Αυτό σημαίνει ότι θα σας χρεώνεται αυτόματα η επόμενη συνδρομητική περίοδος 10 ημέρες πριν από τη λήξη της περιόδου συνδρομής PRO ή E-commerce, εφόσον δεν έχετε ακυρώσει την αυτόματη ανανέωση σύμφωνα με τα παρακάτω.

Μπορείτε να ακυρώσετε την υπηρεσία αυτόματης ανανέωσης οποιαδήποτε στιγμή, όταν είστε συνδεδεμένοι στο SimpleSite. Η τελευταία ημερομηνία για την ακύρωση της αυτόματης ανανέωσης και την αποφυγή των μελλοντικών χρεώσεων είναι 10 ημέρες πριν από την ημερομηνία λήξης της συνδρομής του ιστότοπού σας.

Όνομα χώρου για ιστοσελίδα SimpleSite μπορούν να έχουν μόνο οι κάτοχοι έγκυρης συνδρομής SimpleSite PRO.

Εάν δεν καταφέρουμε να ανανεώσουμε αυτόματα τη συνδρομή σας, θα σας ενημερώσουμε μέσω e-mail 10 ημέρες πριν από τη λήξη της συνδρομής σας PRO ή E-commerce. Στο μήνυμα θα σας ζητηθεί να συνδεθείτε στο SimpleSite και να ολοκληρώσετε την πληρωμή για την επόμενη συνδρομητική περίοδο.

Μπορείτε να ελέγξετε τις προηγούμενες πληρωμές και να εκτυπώσετε τιμολόγια όταν είστε συνδεδεμένοι στο SimpleSite.

ΠΡΟΪΟΝΤΑ, ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΒΑΣΗ

Ως πελάτης του SimpleSite, έχετε ανά πάσα στιγμή πρόσβαση στη δωρεάν πλατφόρμα SimpleSite Basic. Οι πελάτες του SimpleSite μπορούν να αποκτήσουν πρόσβαση στην πλατφόρμα SimpleSite PRO ή/και E-commerce μόλις το SimpleSite καταχωρήσει την πληρωμή συνδρομής. Εάν πραγματοποιείτε την πληρωμή με ηλεκτρονικό τρόπο, για παράδειγμα μέσω πιστωτικής κάρτας, αποκτάτε πρόσβαση αμέσως μόλις η πληρωμή σας επιβεβαιωθεί. Στους άλλους τρόπους πληρωμής ενδέχεται να απαιτούνται μερικές ημέρες για την επεξεργασία της πληρωμής σας, προτού αποκτήσετε πρόσβαση.

Οι συνδρομητές SimpleSite PRO και E-commerce έχουν δικαίωμα να ακυρώσουν τη συνδρομή τους εντός προθεσμίας 14 ημερών από την ημερομηνία αγοράς. Εάν γίνει χρήση της υπηρεσίας ή του προϊόντος κατά τη διάρκεια της περιόδου των 14 ημερών, το δικαίωμα ακύρωσης καθίσταται άκυρο.

Οι πελάτες SimpleSite E-commerce μπορούν επίσης να επιλέξουν να υποβιβάσουν τη συνδρομή τους σε SimpleSite PRO εντός της περιόδου ακύρωσης των 14 ημερών. Ωστόσο, δεν είναι δυνατή η υποβάθμιση από μια συνδρομή SimpleSite PRO στη δωρεάν πλατφόρμα SimpleSite Basic.

Τυχόν αξίωση αποζημίωσης δεν μπορεί να υπερβαίνει το αρχικό αντίτιμο συνδρομής PRO ή E commerce. Λάβετε υπόψη ότι το διαδικτυακό προϊόν που αποκτάτε προορίζεται για χρήση από τον πελάτη και δεν επιτρέπεται η χρήση του από κοινού ή η χορήγησή του σε τρίτους μέσω κοινής χρήσης κωδικών πρόσβασης, η μεταβίβαση, μεταπώληση ή αναδιανομή του με οποιονδήποτε άλλον τρόπο.

Το SimpleSite διατηρεί το δικαίωμα να ανακαλεί ή και να καταγγέλλει οποιαδήποτε αγορά διαδικτυακών προϊόντων, εάν εξακριβώσει ότι χρησιμοποιούνται από τρίτα μέρη προσφορές προώθησης προϊόντων ή υπηρεσιών για καταχρηστική πρόσκτηση οικονομικού οφέλους ή προμήθειας.

Το SimpleSite δεν εγγυάται τη διαθεσιμότητα της υπηρεσίας και δεν είναι δυνατόν να θεωρηθεί υπόλογο για οποιονδήποτε χρόνο εκτός λειτουργίας (χρόνος εκτός λειτουργίας είναι οι περίοδοι κατά τις οποίες η διαδικτυακή υπηρεσία του SimpleSite είναι μη διαθέσιμη ή εν μέρει διαθέσιμη) ή για τυχόν δυσκολίες πρόσβασης στην υπηρεσία που προκύπτουν περιστασιακά λόγω ενημέρωσης ή συντήρησης της υπηρεσίας. Επιπλέον, το SimpleSite δεν είναι υπόλογο για οποιονδήποτε χρόνο εκτός λειτουργίας που οφείλεται σε τρίτους παρόχους, παρόχους υπηρεσιών διαδικτύου ή σε ανωτέρα βία.

Το SimpleSite έχει το δικαίωμα να μεταφέρει τη συνολική συνδρομή σε άλλο πάροχο (οφειλέτη υπηρεσιών) χωρίς τη ρητή προηγούμενη συγκατάθεσή σας. Σε αυτήν την περίπτωση, το SimpleSite θα σας ειδοποιήσει για τη μεταφορά τουλάχιστον δεκαπέντε (15) ημέρες πριν αυτό συμβεί. Κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου ειδοποίησης μπορείτε να ακυρώσετε τη συνδρομή σας.

Το SimpleSite διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί τους παρόντες Όρους και Προϋποθέσεις. Το SimpleSite διατηρεί το δικαίωμα να μεταβάλλει τα τέλη συνδρομής ενημερώνοντας προηγουμένως τους συνδρομητές εντός τουλάχιστον δεκαπέντε (15) ημερών. Διατηρούμε το δικαίωμα να σας ζητούμε να αλλάζετε τα στοιχεία πρόσβασής σας για λόγους ασφαλείας ή για οποιονδήποτε άλλο λόγο.

ΠΑΡΑΠΟΝΑ

Αν δεν είστε ικανοποιημένος/η με κάποια απόφαση που έλαβε η Εξυπηρέτηση πελατών, σας παρακαλούμε να στείλετε το παράπονό σας συμπεριλαμβανομένης της απάντησης που λάβατε από την Εξυπηρέτηση πελατών καθώς και το λόγο της διαφωνίας σας με την απόφαση αυτή.

Σας παρακαλούμε να αποστείλετε το παράπονό σας στη διεύθυνση complaint@SimpleSite.com.

Για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας, θα σας παρακαλούσαμε να αποστείλετε το παράπονό σας από την ίδια διεύθυνση που χρησιμοποιήσατε για να επικοινωνήσετε με την Εξυπηρέτηση πελατών.

Παρακαλούμε, σημειώστε πως μόνο οι περιπτώσεις που έχουν ήδη απαντηθεί από την Εξυπηρέτηση πελατών θα γίνονται αποδεκτές από το τμήμα παραπόνων. Όλα τα υπόλοιπα αιτήματα θα προωθούνται στο τμήμα Εξυπηρέτησης πελατών στη διεύθυνση ExipiretisiPelaton@SimpleSite.com.

Παρακαλούμε, σημειώστε ότι θα χρειαστούν έως και 3 εργάσιμες ημέρες για να λάβετε απάντηση από το τμήμα παραπόνων.

Αν είστε πολίτης της ΕΕ κι αισθάνεστε ότι η υπηρεσία μας δεν ανταποκρίθηκε στις προσδοκίες σας, μπορείτε επίσης να παραπονεθείτε στην ιστοσελίδα της ΕΕ για την Ηλεκτρονική Επίλυση Διαφορών - http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

ΟΡΟΙ & ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ χρήσης προϊόντος SimpleSite

Με το παρόν αποδέχεστε ότι θα χρησιμοποιείτε την υπηρεσία αποκλειστικά και αυστηρά σύμφωνα με τους παρόντες Όρους και Προϋποθέσεις και ειδικότερα ότι θα παρέχετε ακριβείς και πλήρεις πληροφορίες κατά τη συνδρομή σας και σχετικά με τη δημιουργία της ιστοσελίδας σας στο SimpleSite.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το προϊόν σας στο SimpleSite σάς παρέχεται υπό τον ρητό όρο ότι δεν θα χρησιμοποιείται για τη δημοσίευση ή υποστήριξη πάσης φύσεως προσβλητικού περιεχομένου. Ως τέτοιο νοούνται, μεταξύ άλλων, η ανεπιθύμητη εμπορική ηλεκτρονική αλληλογραφία, η μαζική αποστολή e-mail, ο δυσφημιστικός λόγος, η διάδοση μέσω διαδικτύου ιών, ιών τύπου worm και δούρειων ίππων, καθώς και λοιπές κακόβουλες δραστηριότητες, η πορνογραφία, το περιεχόμενο για ενηλίκους, οι ενοχλητικές ή προσβλητικές δημοσιεύσεις. Εγγυάστε ότι δεν θα παραβιάζετε το νόμο χρησιμοποιώντας το προϊόν ή την υπηρεσία. Το περιεχόμενο που κατά την κρίση του SimpleSite είναι προσβλητικό θα διαγράφεται αμέσως και χωρίς προειδοποίηση, ανεξαρτήτως του συνδρομητικού καθεστώτος που απολαμβάνετε για προϊόν ή υπηρεσία στο SimpleSite. Το SimpleSite δεν θα προβαίνει σε επιστροφή χρημάτων για ιστοσελίδα SimpleSite της οποίας η λειτουργία τερματίστηκε λόγω παραβίασης των παραπάνω όρων.

Αποδέχεστε ότι δεν θα χρησιμοποιείτε το προϊόν ή την υπηρεσία του SimpleSite για να εκμαιεύετε κωδικούς πρόσβασης ή άλλα προσωπικά στοιχεία από τρίτους για οποιαδήποτε μη νόμιμη ή δόλια χρήση. Αποδέχεστε ότι δεν θα προβαίνετε σε πλαστοπροσωπία νομικού ή φυσικού προσώπου και δεν θα αναπτύσσετε σχέσεις με φυσικά ή νομικά πρόσωπα για παραπλανητικό σκοπό. Αποδέχεστε ότι δεν θα παρουσιάζετε ούτε θα αποστέλλετε ανεπιθύμητο περιεχόμενο (spam).

Αποδέχεστε ότι είστε αποκλειστικά υπεύθυνος για το σύνολο του περιεχομένου (που συμπεριλαμβάνει, αλλά δεν περιορίζεται σε δεδομένα, κείμενο, λογισμικό, μουσική, ήχους, εικόνες, φωτογραφίες, γραφικά, βίντεο, μηνύματα, αρχεία ή άλλου τύπου περιεχόμενο) που δημοσιεύετε στην ιστοσελίδα σας στο SimpleSite και ότι είστε υπεύθυνος να διασφαλίζετε ότι το περιεχόμενό σας δεν προσκρούει με οποιονδήποτε τρόπο στην τοπική ή διεθνή νομοθεσία για την προστασία των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας. Το SimpleSite δεν παρακολουθεί ούτε ελέγχει το περιεχόμενο και δεν ευθύνεται με οποιονδήποτε τρόπο για την ποιότητα ή φύση του περιεχομένου που δημοσιεύετε. Το SimpleSite δεν φέρει ευθύνη για το περιεχόμενο που έχετε δημοσιεύσει στην ιστοσελίδα σας στο SimpleSite και δεν είναι δυνατόν να θεωρηθεί υπόλογο για οποιαδήποτε αξίωση είτε προέρχεται από εσάς είτε από τρίτους ιδιοκτήτες περιεχομένου.

Εάν το περιεχόμενό σας δεν παραβιάζει τους ισχύοντες Όρους και Προϋποθέσεις, έχετε το δικαίωμα να δημοσιεύετε συνδέσμους (links) οπουδήποτε επιθυμείτε στην ιστοσελίδα σας στο SimpleSite, και η ιστοσελίδα σας στο SimpleSite δεν υπόκειται σε περιορισμούς δημοσίευσης περιεχομένου. Ωστόσο δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιείτε την ιστοσελίδα σας στο SimpleSite για να παρουσιάζετε φωτογραφίες που έχουν δημοσιευτεί σε ιστοσελίδες τρίτων.

Το SimpleSite δεν είναι δυνατόν να θεωρηθεί υπόλογο είτε από εσάς είτε από τρίτους για απώλεια ή κατάχρηση περιεχομένου, ή για άμεση ή έμμεση οικονομική ζημία που συμπεριλαμβάνει, αλλά δεν περιορίζεται σε κάποιον χρόνο εκτός λειτουργίας ή πάσης φύσεως κατάχρηση περιεχομένου.

Το SimpleSite δεν είναι δυνατόν να θεωρηθεί υπόλογο για παράνομη χρήση του κωδικού πρόσβασής σας, είτε αυτή οφείλεται σε δική σας αμέλεια είτε σε υποκλοπή του κωδικού πρόσβασής σας στο SimpleSite.

Το SimpleSite διατηρεί το δικαίωμα να παρέχει στις αστυνομικές ή δικαστικές αρχές πρόσβαση στο περιεχόμενο πού έχετε δημοσιεύσει στην ιστοσελίδα σας στο SimpleSite. Σε περίπτωση που το SimpleSite θεωρεί ότι ιστοσελίδα SimpleSite περιέχει παράνομο περιεχόμενο (π.χ. υλικό παιδικής πορνογραφίας, κλπ.), διευκολύνει ή εμπλέκεται σε παράνομες δραστηριότητες, διατηρεί το δικαίωμα να αναστέλλει ή να διακόπτει την ιστοσελίδα σας στο SimpleSite χωρίς προειδοποίηση, καθώς και να ενημερώνει τις αστυνομικές αρχές για το παράνομο περιεχόμενο ή δραστηριότητα και για την ταυτότητά σας.

Το SimpleSite διατηρεί το δικαίωμα να διακόπτει ή να αναστέλλει την πρόσβαση στις υπηρεσίες και τα προϊόντα μας ή/και να αποκλείει την ιστοσελίδα σας χωρίς προειδοποίηση.

Η SimpleSite διατηρεί το δικαίωμα να διαγράψει έναν ανενεργό ιστότοπο της SimpleSite και όλο το αναρτημένο περιεχόμενο 7 ημέρες μετά τη λήξη της συνδρομής. Αυτό σημαίνει ότι ο ιδιοκτήτης ενός ιστότοπου της SimpleSite έχει προθεσμία 7 ημερών μετά την ημερομηνία λήξης της συνδρομής για να ανανεώσει τη συνδρομή του.

Το SimpleSite δεν είναι δυνατόν να θεωρηθεί άμεσα ή έμμεσα υπόλογο για πάσης φύσεως ζημία που σχετίζεται με τη διακοπή και διαγραφή ιστοσελίδων SimpleSite. Το SimpleSite δεν είναι δυνατόν να θεωρηθεί υπόλογο για πάσης φύσεως ζημία σε περίπτωση που η υπηρεσία του SimpleSite είναι μερικώς ή ολικώς μη διαθέσιμη.

Με την εγγραφή σας στο SimpleSite και τη γνωστοποίηση της διεύθυνσης e-mail σας, συμφωνείτε ρητά στη λήψη κατά διαστήματα προωθητικού υλικού μέσω e-mail από το SimpleSite. Εάν επιθυμείτε να μη λαμβάνετε τέτοιου είδους προωθητικό υλικό ή ειδοποιήσεις, μπορείτε ανά πάσα στιγμή να ενημερώσετε το SimpleSite ή να απεγγραφείτε απευθείας από αποδέκτης των μηνυμάτων μας. Επισημαίνεται ότι η απεγγραφή δεν καλύπτει ορισμένους τύπους μηνυμάτων (μη προωθητικού περιεχομένου) από πλευράς μας, στα οποία συμπεριλαμβάνονται, για παράδειγμα, οι ειδοποιήσεις για συναλλαγές που διεκπεραιώνονται για λογαριασμό σας.

Εάν έχετε αποκτήσει δωρεάν δοκιμαστική συνδρομή στο SimpleSite μέσω τρίτου παρόχου, π.χ. συνδυαστικά με συνδρομή σε περιοδικό ή λέσχη, οι παραπάνω όροι και προϋποθέσεις σχετικά με τη λήξη και τις πληρωμές ενδέχεται να μην ισχύουν. Ανατρέξτε σχετικά στους όρους και προϋποθέσεις της δοκιμαστικής συνδρομής του τρίτου παρόχου.