ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΑΓΟΡΑΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ 'Η ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ SimpleSite

Διαβάστε προσεκτικά τους παρακάτω όρους και προϋποθέσεις αγοράς συνδρομών και υπηρεσιών ιστοσελίδας της SimpleSite προτού χρησιμοποιήσετε μια ιστοσελίδα SimpleSite ή αγοράσετε συνδρομές στο SimpleSite. Με τη χρήση της υπηρεσίας ιστοσελίδας του SimpleSite και την αποδοχή της αγοράς συνδρομής στις υπηρεσίες ιστοσελίδας που προσφέρουμε, δηλώνετε ρητά ότι έχετε διαβάσει, κατανοήσει και αποδεχτεί τους σχετικούς όρους και προϋποθέσεις. Εάν δεν συμφωνείτε με αυτούς τους όρους και προϋποθέσεις, παρακαλείσθε να μη χρησιμοποιήσετε τα διαδικτυακά προϊόντα και τις υπηρεσίες ιστοσελίδας του SimpleSite.

ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

SimpleSite ApS (στο εξής «SimpleSite»)
Toldbodgade 31, 3. tv.
DK-1253 København K
ΑΦΜ: 27972454
Τηλ.: +45 33 32 17 12
Φαξ: +45 33 32 17 14
Email: ExipiretisiPelaton@simplesite.com (Εάν είστε χρήστης του SimpleSite και θέλετε να επικοινωνήσετε μαζί μας, μην ξεχάσετε να συμπεριλάβετε στο μήνυμά σας τη διεύθυνση της ιστοσελίδας σας στο SimpleSite και να μας στείλετε το μήνυμά σας από το λογαριασμό e-mail που χρησιμοποιήσατε για να δημιουργήσετε την ιστοσελίδα σας στο SimpleSite.)

ΠΛΗΡΩΜΗ

Όλες οι πληρωμές σχετίζονται άμεσα με τη συνδρομή SimpleSite PRO (στο εξής «PRO») ή SimpleSite E-commerce (στο εξής «E-commerce»), καθώς και με όλες τις πρόσθετες αγορές και τις λειτουργίες προϊόντος που υπάγονται στη συνδρομή αυτή. Η περιγραφή της συνδρομής που αποκτάται με αγορά, τα τέλη συνδρομής και η διάρκεια συνδρομής δηλώνονται κατά τον χρόνο της αγοράς.

Η συνδρομή σας SimpleSite PRO ή E-commerce έχει ρυθμιστεί να ανανεώνεται αυτόματα έναντι του κανονικού αντιτίμου συνδρομής ώστε να διασφαλίζεται ότι η διαδικτυακή παρουσία της ιστοσελίδας σας παρέχεται αδιάλειπτα και δεν λήγει. Αυτό σημαίνει ότι θα σας χρεώνεται αυτόματα η επόμενη συνδρομητική περίοδος 10 ημέρες πριν από τη λήξη της περιόδου συνδρομής PRO ή E-commerce.

Μπορείτε να ακυρώσετε την υπηρεσία αυτόματης ανανέωσης οποιαδήποτε στιγμή, όταν είστε συνδεδεμένοι στο SimpleSite. Η τελευταία ημερομηνία για την ακύρωση της αυτόματης ανανέωσης και την αποφυγή των μελλοντικών χρεώσεων είναι 10 ημέρες πριν από την ημερομηνία λήξης της συνδρομής του ιστότοπού σας.

Όνομα χώρου για ιστοσελίδα SimpleSite μπορούν να έχουν μόνο οι κάτοχοι έγκυρης συνδρομής SimpleSite PRO.

Εάν δεν καταφέρουμε να ανανεώσουμε αυτόματα τη συνδρομή σας, θα σας ενημερώσουμε μέσω e-mail 10 ημέρες πριν από τη λήξη της συνδρομής σας PRO ή E-commerce. Στο μήνυμα θα σας ζητηθεί να συνδεθείτε στο SimpleSite και να ολοκληρώσετε την πληρωμή για την επόμενη συνδρομητική περίοδο.

Μπορείτε να ελέγξετε τις προηγούμενες πληρωμές και να εκτυπώσετε τιμολόγια όταν είστε συνδεδεμένοι στο SimpleSite.

ΠΡΟΪΟΝΤΑ, ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΒΑΣΗ

Οι πελάτες του SimpleSite μπορούν να αποκτήσουν πρόσβαση στην πλατφόρμα SimpleSite PRO και/ή E-commerce μόλις το SimpleSite καταχωρήσει την πληρωμή συνδρομής. Εάν πραγματοποιείτε την πληρωμή με ηλεκτρονικό τρόπο, για παράδειγμα μέσω πιστωτικής κάρτας, αποκτάτε πρόσβαση αμέσως μόλις η πληρωμή σας επιβεβαιωθεί. Στους άλλους τρόπους πληρωμής ενδέχεται να απαιτούνται μερικές ημέρες για την παροχή πρόσβασης μέχρι την επεξεργασία της πληρωμής σας.

Οι συνδρομητές SimpleSite PRO και E-commerce έχουν δικαίωμα να ακυρώσουν τη συνδρομή τους εντός προθεσμίας 14 ημερών από την ημερομηνία αγοράς. Εάν γίνει χρήση της υπηρεσίας ή του προϊόντος κατά τη διάρκεια της περιόδου των 14 ημερών, το δικαίωμα ακύρωσης καθίσταται άκυρο.

Οι πελάτες SimpleSite E-commerce μπορούν επίσης να επιλέξουν να υποβιβάσουν τη συνδρομή τους σε SimpleSite PRO εντός της περιόδου ακύρωσης των 14 ημερών.

Τυχόν αξίωση αποζημίωσης δεν μπορεί να υπερβαίνει το αρχικό αντίτιμο συνδρομής PRO ή E commerce. Λάβετε υπόψη ότι το διαδικτυακό προϊόν που αποκτάτε προορίζεται για χρήση από τον πελάτη και δεν επιτρέπεται η χρήση του από κοινού ή η χορήγησή του σε τρίτους μέσω κοινής χρήσης κωδικών πρόσβασης, η μεταβίβαση, μεταπώληση ή αναδιανομή του με οποιονδήποτε άλλον τρόπο.

Το SimpleSite διατηρεί το δικαίωμα να ανακαλεί ή και να καταγγέλλει οποιαδήποτε αγορά διαδικτυακών προϊόντων εάν εξακριβώσει ότι χρησιμοποιούνται από τρίτα μέρη προσφορές προώθησης προϊόντων ή υπηρεσιών για καταχρηστική πρόσκτηση οικονομικού οφέλους ή προμήθειας.

Χρόνος εκτός λειτουργίας είναι οι περίοδοι κατά τις οποίες η διαδικτυακή υπηρεσία του SimpleSite είναι μη διαθέσιμη ή εν μέρει διαθέσιμη. Το SimpleSite δεν εγγυάται τη διαθεσιμότητα της υπηρεσίας και δεν είναι δυνατόν να θεωρηθεί υπόλογο για οποιονδήποτε χρόνο εκτός λειτουργίας ή για τυχόν δυσκολίες πρόσβασης στην υπηρεσία που προκύπτουν περιστασιακά λόγω ενημέρωσης ή συντήρησης της υπηρεσίας. Επιπλέον, το SimpleSite δεν είναι υπόλογο για οποιονδήποτε χρόνο εκτός λειτουργίας που οφείλεται σε τρίτους παρόχους, παρόχους υπηρεσιών διαδικτύου ή σε ανωτέρα βία.

Το SimpleSite διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί τους παρόντες Όρους και Προϋποθέσεις. Το SimpleSite διατηρεί το δικαίωμα να μεταβάλλει τα τέλη συνδρομής ενημερώνοντας προηγουμένως τους συνδρομητές εντός τουλάχιστον δεκαπέντε (15) ημερών. Διατηρούμε το δικαίωμα να σας ζητούμε να αλλάζετε τα στοιχεία πρόσβασής σας για λόγους ασφαλείας ή για οποιονδήποτε άλλο λόγο.

Παράπονα

Αν δεν είστε ικανοποιημένος/η με κάποια απόφαση που έλαβε η Εξυπηρέτηση πελατών, σας παρακαλούμε να στείλετε το παράπονό σας συμπεριλαμβανομένης της απάντησης που λάβατε από την Εξυπηρέτηση πελατών καθώς και το λόγο της διαφωνίας σας με την απόφαση αυτή.

Σας παρακαλούμε να αποστείλετε το παράπονό σας στη διεύθυνση complaint@SimpleSite.com.

Για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας, θα σας παρακαλούσαμε να αποστείλετε το παράπονό σας από την ίδια διεύθυνση που χρησιμοποιήσατε για να επικοινωνήσετε με την Εξυπηρέτηση πελατών.

Παρακαλούμε, σημειώστε πως μόνο οι περιπτώσεις που έχουν ήδη απαντηθεί από την Εξυπηρέτηση πελατών θα γίνονται αποδεκτές από το τμήμα παραπόνων. Όλα τα υπόλοιπα αιτήματα θα προωθούνται στο τμήμα Εξυπηρέτησης πελατών στη διεύθυνση ExipiretisiPelaton@SimpleSite.com.

Παρακαλούμε, σημειώστε ότι θα χρειαστούν έως και 3 εργάσιμες ημέρες για να λάβετε απάντηση από το τμήμα παραπόνων.

Αν είστε πολίτης της ΕΕ κι αισθάνεστε ότι η υπηρεσία μας δεν ανταποκρίθηκε στις προσδοκίες σας, μπορείτε επίσης να παραπονεθείτε στην ιστοσελίδα της ΕΕ για την Ηλεκτρονική Επίλυση Διαφορών - http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

ΟΡΟΙ & ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ χρήσης προϊόντος SimpleSite

Με το παρόν αποδέχεστε ότι θα χρησιμοποιείτε την υπηρεσία αποκλειστικά και αυστηρά σύμφωνα με την παρούσα Συμφωνία, και ειδικότερα ότι θα παρέχετε ακριβείς και πλήρεις πληροφορίες σχετικά με τη δημιουργία της ιστοσελίδας σας στο SimpleSite.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το προϊόν σας στο SimpleSite σάς παρέχεται υπό τον ρητό όρο ότι δεν θα χρησιμοποιείται για τη δημοσίευση ή υποστήριξη πάσης φύσεως προσβλητικού περιεχομένου. Ως τέτοιο νοούνται, μεταξύ άλλων, η ανεπιθύμητη εμπορική ηλεκτρονική αλληλογραφία, η μαζική αποστολή e-mail, ο δυσφημιστικός λόγος, η διάδοση μέσω διαδικτύου ιών, ιών τύπου worm και δούρειων ίππων, καθώς και λοιπές κακόβουλες δραστηριότητες, η πορνογραφία, το περιεχόμενο για ενηλίκους, οι ενοχλητικές ή προσβλητικές δημοσιεύσεις. Δεν θα παραβιάζετε το νόμο χρησιμοποιώντας την υπηρεσία. Το περιεχόμενο που κατά την κρίση του SimpleSite είναι προσβλητικό θα διαγράφεται αμέσως και χωρίς προειδοποίηση, ανεξαρτήτως του συνδρομητικού καθεστώτος που απολαμβάνετε για προϊόν ή υπηρεσία στο SimpleSite. Το SimpleSite δεν θα προβαίνει σε επιστροφή χρημάτων για ιστοσελίδα SimpleSite της οποίας η λειτουργία τερματίστηκε λόγω παραβίασης των παραπάνω όρων.

Αποδέχεστε ότι δεν θα χρησιμοποιείτε το προϊόν SimpleSite για να εκμαιεύετε κωδικούς πρόσβασης ή άλλα προσωπικά στοιχεία από τρίτους για οποιαδήποτε μη νόμιμη ή δόλια χρήση. Αποδέχεστε ότι δεν θα προβαίνετε σε πλαστοπροσωπία νομικού ή φυσικού προσώπου και δεν θα αναπτύσσετε σχέσεις με φυσικά ή νομικά πρόσωπα για παραπλανητικό σκοπό. Αποδέχεστε ότι δεν θα παρουσιάζετε ούτε θα αποστέλλετε ανεπιθύμητο περιεχόμενο (spam).

Αποδέχεστε ότι είστε αποκλειστικά υπεύθυνος για το σύνολο του περιεχομένου (δεδομένα, κείμενο, λογισμικό, μουσική, ήχους, εικόνες, φωτογραφίες, γραφικά, βίντεο, μηνύματα, αρχεία ή άλλου τύπου περιεχόμενο) που δημοσιεύετε στην ιστοσελίδα σας στο SimpleSite και ότι είστε υπεύθυνος να διασφαλίζετε ότι το περιεχόμενό σας δεν προσκρούει με οποιονδήποτε τρόπο στην τοπική ή διεθνή νομοθεσία για την προστασία των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας. Το SimpleSite δεν παρακολουθεί ούτε ελέγχει το περιεχόμενο και δεν ευθύνεται με οποιονδήποτε τρόπο για την ποιότητα ή φύση του περιεχομένου που δημοσιεύετε. Το SimpleSite δεν φέρει ευθύνη για το περιεχόμενο που έχετε δημοσιεύσει στην ιστοσελίδα σας στο SimpleSite και δεν είναι δυνατόν να θεωρηθεί υπόλογο για οποιαδήποτε αξίωση είτε προέρχεται από εσάς είτε από τρίτους ιδιοκτήτες περιεχομένου.

Εάν το περιεχόμενό σας δεν παραβιάζει τους ισχύοντες όρους και προϋποθέσεις, έχετε το δικαίωμα να δημοσιεύετε συνδέσμους (links) οπουδήποτε επιθυμείτε στην ιστοσελίδα σας στο SimpleSite, και η ιστοσελίδα σας στο SimpleSite δεν υπόκειται σε περιορισμούς δημοσίευσης περιεχομένου. Δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιείτε την ιστοσελίδα σας στο SimpleSite για να παρουσιάζετε φωτογραφίες που έχουν δημοσιευτεί σε ιστοσελίδες τρίτων.

Το SimpleSite δεν είναι δυνατόν να θεωρηθεί υπόλογο είτε από εσάς είτε από τρίτους για απώλεια ή κατάχρηση περιεχομένου, ή για άμεση ή έμμεση οικονομική ζημία που σχετίζεται με πάσης φύσεως κατάχρηση περιεχομένου.

Το SimpleSite δεν είναι δυνατόν να θεωρηθεί υπόλογο για παράνομη χρήση του κωδικού πρόσβασής σας, είτε αυτή οφείλεται σε δική σας αμέλεια είτε σε υποκλοπή του κωδικού πρόσβασής σας στο SimpleSite.

Το SimpleSite διατηρεί το δικαίωμα να παρέχει στις αστυνομικές ή δικαστικές αρχές πρόσβαση στο περιεχόμενο πού έχετε δημοσιεύσει στην ιστοσελίδα σας στο SimpleSite. Σε περίπτωση που το SimpleSite θεωρεί ότι ιστοσελίδα SimpleSite περιέχει παράνομο περιεχόμενο (π.χ. υλικό παιδικής πορνογραφίας, κλπ.), διευκολύνει ή εμπλέκεται σε παράνομες δραστηριότητες, διατηρεί το δικαίωμα να αναστέλλει ή να διακόπτει την ιστοσελίδα σας στο SimpleSite χωρίς προειδοποίηση, καθώς και να ενημερώνει τις αστυνομικές αρχές για το παράνομο περιεχόμενο ή δραστηριότητα και για την ταυτότητά σας.

Το SimpleSite διατηρεί το δικαίωμα να διακόπτει ή να αναστέλλει την πρόσβαση στις υπηρεσίες μας και/ή να αποκλείει την ιστοσελίδα σας χωρίς προειδοποίηση.

Το SimpleSite διατηρεί το δικαίωμα να διαγράφει ανενεργές ιστοσελίδες SimpleSite και ολόκληρο το δημοσιευμένο σε αυτές περιεχόμενο μετά από 3 μήνες από τη λήξη συνδρομής. Αυτό σημαίνει ότι ο κάτοχος ιστοσελίδας SimpleSite έχει στη διάθεσή του 3 μήνες από την ημερομηνία λήξης της συνδρομής του για να την ανανεώσει.

Το SimpleSite δεν είναι δυνατόν να θεωρηθεί άμεσα ή έμμεσα υπόλογο για πάσης φύσεως ζημία που σχετίζεται με τη διακοπή και διαγραφή ιστοσελίδων SimpleSite. Το SimpleSite δεν είναι δυνατόν να θεωρηθεί υπόλογο για πάσης φύσεως ζημία σε περίπτωση που η υπηρεσία του SimpleSite είναι μερικώς ή ολικώς μη διαθέσιμη.

Με την εγγραφή σας στο SimpleSite και τη γνωστοποίηση της διεύθυνσης e-mail σας, συμφωνείτε ρητά στη λήψη κατά διαστήματα προωθητικού υλικού μέσω e-mail από το SimpleSite. Εάν επιθυμείτε να μη λαμβάνετε τέτοιου είδους προωθητικό υλικό ή ειδοποιήσεις, μπορείτε ανά πάσα στιγμή να ενημερώσετε το SimpleSite ή να απεγγραφείτε απευθείας από αποδέκτης των μηνυμάτων μας. Επισημαίνεται ότι η απεγγραφή δεν καλύπτει ορισμένους τύπους μηνυμάτων από πλευράς μας, στα οποία συμπεριλαμβάνονται, για παράδειγμα, οι ειδοποιήσεις για συναλλαγές που διεκπεραιώνονται για λογαριασμό σας.

Εάν έχετε αποκτήσει δωρεάν δοκιμαστική συνδρομή στο SimpleSite μέσω τρίτου παρόχου, π.χ. συνδυαστικά με συνδρομή σε περιοδικό ή λέσχη, οι παραπάνω όροι και προϋποθέσεις σχετικά με τη λήξη και τις πληρωμές ενδέχεται να μην ισχύουν. Ανατρέξτε σχετικά στους όρους και προϋποθέσεις της δοκιμαστικής συνδρομής του τρίτου παρόχου.

Προστασία πνευματικής ιδιοκτησίας

Εάν πιστεύετε ότι το προστατευόμενο από δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας έργο σας χρησιμοποιήθηκε από οποιαδήποτε ιστοσελίδα SimpleSite χωρίς την έγκρισή σας, στείλτε μας ένα e-mail στο ExipiretisiPelaton@simplesite.com. Αιτήματα θα πρέπει να υποβάλλουν μόνο ο κάτοχος δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας ή άλλο πρόσωπο εξουσιοδοτημένο να ενεργεί εξ ονόματος αυτού.

Τομείς

Οι τομείς υπόκεινται σε ξεχωριστούς και πρόσθετους όρους και προϋποθέσεις που προσδιορίζονται από το σχετικό κέντρο πληροφοριών δικτύου (ΚΠΔ) ή τον καταχωρητή. Αν δεν συμμορφωθείτε με αυτούς τους ξεχωριστούς όρους και προϋποθέσεις, μπορεί να χάσετε την ιδιοκτησία και την χρήση οποιουδήποτε τομέα έχετε αγοράσει και SimpleSite δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη για αυτή την απώλεια. Αυτοί οι ξεχωριστοί όροι και προϋποθέσεις μπορεί να περιλαμβάνουν προβλέψεις επί των όρων σύμφωνα με τις οποίες μπορείτε να μεταβιβάζετε και να διαχειρίζεστε τον τομέα σας καθώς και την απαίτηση να παρέχετε αυστηρά ακριβή και έγκυρα στοιχεία επικοινωνίας. Διαβάστε περισσότερα

ICANN (Διαδικτυακός Οργανισμός για την Εκχώρηση Ονομάτων και Αριθμών) Regulations

Όροι του ICANN

Πολιτική Ανάκτησης Ληξιπρόθεσμων Καταχωρήσεων του ICANN (ERRP)

Aν o τομέας σας έχει λήξει, θα βρίσκεται στην περίοδο χάριτος αυτόματης ανανέωσης (για 0-45 ημέρες), και κατόπιν σε μία περίοδο χάριτος αποκατάστασης 30 ημερών. Στο τέλος της περιόδου χάριτος αποκατάστασης δεν θα μπορείτε να ανανεώσετε το όνομα τομέα σας. Αυτό θα απελευθερωθεί για καταχώρηση από τρίτα μέρη.
Η περίοδος αποκατάστασης είναι σχεδιασμένη να δίνει στους ιδιοκτήτες τομέων μία τελευταία ευκαιρία να διατηρήσουν το όνομα τομέα τους προτού αυτό διατεθεί δημόσια, ωστόσο το κόστος της ανάκτησης ενός τομέα κατά τη διάρκεια της περιόδου αποκατάστασης είναι $100 USD. Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΑΡΟΧΟ

Ο ιστότοπος αυτός παρέχεται από την:
SimpleSite ApS
Toldbodgade 31, 3.tv.
DK-1253 Κοπεγχάγη, Δανία
Τηλέφωνο: +45 3332 1712
Email: ExipiretisiPelaton@simplesite.com

Ο ΙΣΤΟΤΟΠΟΣ ΑΥΤΟΣ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙ COOKIES

Ο ιστότοπος αυτός χρησιμοποιεί cookies για να θυμάται τις ρυθμίσεις σας και για στατιστικούς λόγους, ώστε να παρακολουθεί τον αριθμό των επισκεπτών μας.

COOKIES

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies για τους σκοπούς που αναφέρονται παραπάνω. Τα cookies είναι μικρά αρχεία κειμένου, τα οποία αποθηκεύονται στον περιηγητή σας (browser) ώστε ο υπολογιστής σας να αναγνωρίζεται κάθε φορά που επισκέπτεστε ξανά τον ιστότοπό μας. Τα cookies μας δεν αποθηκεύουν προσωπικές σας πληροφορίες και δεν μπορούν να περιέχουν ιούς.

ΠΟΣΟ ΚΑΙΡΟ ΠΑΡΑΜΕΝΟΥΝ ΑΠΟΘΗΚΕΥΜΕΝΑ ΤΑ COOKIES

Τα cookies διαγράφονται αυτόματα μετά από ορισμένους μήνες (η ακριβής διάρκεια σε μήνες ποικίλλει), αλλά ανανεώνονται με κάθε επίσκεψη.

ΠΩΣ ΝΑ ΔΙΑΓΡΑΨΕΤΕ ΤΑ COOKIES ΣΑΣ

Μπορείτε να ελέγχετε και/ή να διαγράφετε τα cookies σας κατά βούληση —για περισσότερες πληροφορίες ανατρέξτε στο AllAboutCookies.org. Μπορείτε να διαγράψετε όλα τα cookies που υπάρχουν ήδη στον υπολογιστή σας και μπορείτε να ρυθμίσετε τους περισσότερους περιηγητές ώστε να μην επιτρέπουν τη λήψη cookies.

ΑΥΤΟΣ Ο ΙΣΤΟΤΟΠΟΣ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙ COOKIES ΑΠΟ ΤΟ GOOGLE ANALYTICS (ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ)

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies από το Google Analytics για να μετρά την κίνηση στον ιστότοπο.
Μπορείτε να απενεργοποιήσετε τα cookies του Google Analytics από εδώ: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout